Visie
Yvonne Thijs | Herbenusstraat 89a Maastricht | Tel. 0644987495 | yentlecoaching@live.nl
Home
 
Je persoonlijke ontwikkeling stopt niet op je twintigste jaar. 
Je blijft je leven lang als persoon evolueren, wie je bent en hoe je je leven vormgeeft.
Coaching ondersteunt en activeert je bewustwording. Het helpt je te zien waar je zelfsturing in gebreke blijft bijvoorbeeld door een burnout of te weinig assertiviteit. Het helpt je zien waar je persoonlijk functioneren verstrengeld is met de activiteiten die je doet. 

 

Yentle Coaching Maastricht

 - Wil je je talenten leren kennen en benutten?

- Wil je je eigen doelen bereiken?

 - Wil je meer in balans zijn met je privé en werkomgeving?   - Wil je meer uit jezelf halen?
 - Wil je jezelf onder de loep nemen?    - Leren is groeien, groeien is leren.

Dan is Yentle Coaching iets voor jou!