coaching.png
Yvonne Thijs | Herbenusstraat 89a Maastricht | Tel. 0644987495 | yentlecoaching@live.nl
Coaching
 
Op vele fronten kunnen mensen geconfronteerd worden met situaties die als belastend ervaren worden. Kiezen voor personal coaching betekent investeren in jezelf.

Coachen helpt je: 
  • nieuwe uitdagende doelen te vinden; 
  • de weg erheen in kaart te brengen; 
  • nieuwe vaardigheden te leren kennen en toepassen; 
  • door aan te moedigen daadwerkelijke je doelen te bereiken; en bij te sturen daar waar nodig is. 
  • modellen te zoeken waarvan je zou kunnen leren 
  • literatuur te vinden die inzichten verhelderen 
  • te experimenteren met nieuw gewenst gedrag in veilige oefensituaties

Maar voorop staat dat je zelf het doel bepaalt. Ik ben de reisgids en spiegelende reisgezel. Ik ga er van uit dat iedereen veel bronnen en krachten in zich heeft om zelf dingen op te pakken. Hierdoor is het mogelijk tot prestaties en persoonlijkheidsontwikkeling te komen. Ik help je die bronnen en vermogens opnieuw te ontdekken en beschikbaar te maken. Coachen is daarbij een vorm van helpen, leren, in beweging brengen, een stijl van begeleiden, een spiegel voorhouden, laten zien en ervaren, aanzetten tot acties waardoor je resultaten kunt bereiken. De kracht van verandering ligt in zelfinzicht en zelfsturing. Iedereen heeft de potentie om zichzelf te ontwikkelen en grenzen te verleggen