doelgroep.png
Yvonne Thijs | Herbenusstraat 89a Maastricht | Tel. 0644987495 | yentlecoaching@live.nl
Doelgroep
 

Coachen is een middel om privé en /of werkgerelateerde vraagstukken aan te pakken. De essentie is dat de vragensteller knelpunten ervaart in zijn of haar functioneren, in botsing komt met zijn waarden en normen of met belangrijke anderen in zijn of haar (werk)omgeving en bemerkt dat oplossingen niet meteen voorhanden zijn.

De coach gaat op zoek naar terugkerende gedragspatronen of opvattingen die het probleem in stand houden je klemzetten. Gedragsverandering is mogelijk als we onze opvattingen over onze handelingsmogelijkheden onderzoeken en ter discussie durven te stellen. Ik ben erin getraind je te helpen zoeken naar innerlijke hulpbronnen om je weg te vinden, een weg die bij je past en die leuk is om te bewandelen. De weg op zoek naar je eigen authentieke IK.