NLP.png
Yvonne Thijs | Herbenusstraat 89a Maastricht | Tel. 0644987495 | yentlecoaching@live.nl
NLP
 
Neurolinguïstisch Programmeren is een nadere uitwerking van de menselijke psychologie en communicatie, waarin onderzoek wordt verricht naar de wijze waarop mensen via denken, taal en gedrag hun ervaringen creëren. NLP ontstond halverwege de jaren zeventig uit modelling-onderzoek, aan de universiteit van Californië in Santa Cruz uitgevoerd door hoogleraar liguïstiek John Grinder en mathematicus Richard Bandler, een fervente aanhanger van de Gestalt-therapie. Zij onderzochten de taal, het gedrag, de vaardigheden en de overtuigingen waarmee enkele succesvolle psychotherapeuten (Milton Erickson, Virginia Satir en Fritz Perls) bij al hun cliënten blijvende veranderingen tot stand wisten te brengen. Aan de hand van dit onderzoek ontwikkelden zij een aantal elegante modellen en technieken die iedereen in staat stellen zich specifieke nieuwe vaardigheden eigen te maken van communiceren, leren en keuzemogelijkheden te creëren. NLP is bedacht met als achterliggende gedachte om zowel je interne communicatie als je externe communicatie te verbeteren. NLP helpt mensen zichzelf algemeen in een positieve zin te ontwikkelen.

Neuro verwijst naar de wijze waarop we onze zintuigen (gezicht, gehoor, tastzin, smaak en reuk) gebruiken om onze ervaringen om te zetten in bewust en onbewust denken

Linguïstisch verwijst naar de manier waarop wij onze taal gebruiken om aan onze ervaringen betekenis te geven, en de manier waarop wij die ervaringen overbrengen op onszelf en anderen (taalpatronen).

Programmeren verwijst naar de manier waarop wij onze ervaringen inwendig "coderen". Onze mentale programma's zijn patronen die tot specifieke resultaten leiden. Het betreft een opeenvolging van gedrags- en denkpatronen die een bepaalde specifieke ervaring tot stand brengen.