traject.png
Yvonne Thijs | Herbenusstraat 89a Maastricht | Tel. 0644987495 | yentlecoaching@live.nl
Traject
 
De aanmelding door de cliënt is een uitnodiging om iets te leren kennen. Het traject is er op gericht je bewust te maken van je huidige functioneren in je dagelijkse leven en hoe je dat functioneren zou kunnen veranderen.
Want…….. Wat is het ontwikkelingsthema waaraan wil je werken

"Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan,
                                           zul je altijd krijgen wat je altijd al kreeg
                                                    (tenzij je het zelf wilt veranderen)"
 

Intake
Dit is een wederzijdse kennismaking waarin we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn en besluiten of er een traject wordt opgestart. 

NLP diagnostiek:
Vertrekpunt is jouw beleving van de huidige situatie. Het hier en nu. Hierbij gaan we na waar dit speelt en wat het effect is op jouw dagelijkse leven en wat je wenst te bereiken met dit begeleidingsproces

Het begeleidingsproces:
Wanneer tot een begeleidingsproces wordt besloten, kun je verwachten dat er een aantal gesprekken plaatsvindt, die gemiddeld 90 minuten duren.  De gesprekken zijn vooral ervaringsgericht en zeker niet alleen "praten over". Afhankelijk van de inhoud van je hulpvraag, kun je verwachten dat een vijf- tot tiental ontmoetingen volstaat om het proces af te ronden.

Het traject bestaat voor een belangrijk deel uit doelverkenning ofwel het zo scherp mogelijk formuleren van het doel wat achter de hulpvraag van de cliënt zit. Waar en wanneer precies speelt datgene dat als belemmerend of onhandig wordt ervaren en wat zou je in plaats hiervan willen (kunnen). Bij het formuleren van het doel wordt ook gekeken naar de ecologie, dat wil zeggen of dit doel haalbaar is en of het ook bij jou past en je omgeving.
Tijdens de sessies zal er veel aandacht zijn voor het heden (wat speelt er nu?), zo nodig kijken we naar het verleden (hoe en wanneer is dit ontstaan?), maar richten we ons vooral op de toekomst (hoe wil je het?). Rode draad hierbij is de gevoelsbeleving, waardoor je meer inzicht krijgt in het hoe en waarom jij zaken en situaties op deze manier beleeft en dus ook op deze manier reageert. Vergelijkbare situaties waarin zaken wel gaan zoals ze zouden moeten, vormen tijdens het traject een belangrijk gegeven en worden ingezet als hulpbronnen. De cliënt wordt aangemoedigd de brug te slaan van het besprokene met de werkelijkheid van alledag en gestimuleerd tot toepassingen in het dagelijkse leven.